IPSA är ett nytt föräldrastödsprogram för föräldrar med adhd

Rekryteringen till forskningsutvärderingen av IPSA är avslutad. Men du kan läsa mer om IPSA nedan!

Vad är IPSA?

IPSA (Improving Parenting Skills Adult ADHD) är ett nytt föräldrastödsprogram som vänder sig till föräldrar med egen adhd-diagnos som vill stärka relationen och minska risken för konflikt med sitt barn mellan 3 och 11 år.

IPSA utvecklas och testas av KIND, Karolinska Institutet och Adhd-Center, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Hur fungerar IPSA?

Föräldrastödsprogrammet IPSA varvar gruppträffar med individuella träffar med arbetsterapeut. Vi väger hela tiden in de ytterligare utmaningar adhd kan medföra i familjevardagen. Du som tidigare gått föräldrastödsprogram såsom KOMET kommer att känna igen många av de föräldrastrategier som lyfts.

IPSA består av 14 träffar samt uppföljning. 6 av träffarna sker i grupp, resten individuellt.

Gruppträffar

Vi ses i grupp varannan vecka. Då ges utrymme att dela erfarenheter och tips, föräldrar emellan. Varje träff lyfter en nytt tema och går igenom en föräldrastrategi att testa hemma.

De teman som lyfts är: 
1. Adhd i familjevardagen
2. Föräldrars ork
3. Fem gånger mer kärlek
4. Förbereda och uppmana
5. Bevara eget lugn utåt
6. Välja sina strider

Individuella träffar med arbetsterapeut

Träffar med arbetsterapeut bokas individuellt varannan vecka, de veckor vi inte ses i grupp. 

Dessa träffar är tänkta att erbjuda stöd och metoder som kan göra det lättare att få till nya föräldrastrategier i den egna vardagen och att hantera (minst) en utmanande vardagssituation med barnet. Det kan till exempel handla om att utveckla sina metoder för struktur, rutiner, planering eller tidshantering.

IPSA testas i forskning

Vi vill ta reda på om IPSA fokuserar på rätt saker, på rätt sätt. Och vi vill veta mer om vilken nytta programmet gör. Därför har vi under de senaste åren bjudit in föräldrar med egen adhd-diagnos att testa IPSA inom ramen för forskning.

Forskningsstudien är en så kallad randomiserad kontrollerad studie (rct), där deltagare lottas till att gå IPSA antingen direkt (samma termin) eller ett halvår senare (terminen efter). 

Rekryteringen av deltagare är nu avslutad. 

Studien görs i samarbete mellan KIND, Karolinska Institutet och Adhd-Center, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Kontakt

Rekryteringen till utvärderingen av IPSA är nu avslutad. Men tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Mail
: ipsaadhd@kbh.ki.se (OBS: maila inga personliga eller känsliga uppgifter)

Besöksadress KIND: 
KIND, 
Gävlegatan 22B, plan 8 
113 30 Stockholm

Karta

 

* flertalet bilder är hämtade från Pixabay.com