Förälder med adhd?

Har du minst ett barn 3-11 år? Vill du vara med och testa ett nytt föräldrastödsprogram? Läs mer om IPSA nedan!

Nu utvärderar vi IPSA i forskning!

IPSA (Improving Parenting Skills – Adults with ADHDär ett nytt föräldrastödsprogram som vänder sig till föräldrar med egen adhd-diagnos. Vi vill ta reda på om IPSA fokuserar på rätt saker, på rätt sätt. Och vi vill veta mer om vilken nytta programmet gör. Därför bjuder vi in föräldrar att testa IPSA inom ramen för forskning.

Om IPSA

IPSA är ett nytt föräldrastödsprogram som vänder sig till föräldrar med egen adhd-diagnos som vill arbeta för att stärka relationen – och minska risken för konflikt – med sitt/ett av sina barn mellan 3 – 11 år

Programmet består av 14 träffar, varav 6 i grupp samt uppföljning. Du som tidigare gått föräldrastödsprogram såsom KOMET kommer att känna igen många av de föräldrastrategier som lyfts. Den största skillnaden är att IPSA varvar grupptillfällen med individuella träffar med arbetsterapeut  och hela tiden väger in de ytterligare utmaningar adhd kan medföra i familjevardag och föräldraskap.


IPSA utvecklas och testas vid KIND, Karolinska Institutet i samarbete med Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Gruppträffar

Under gruppträffarna ges utrymme att diskutera erfarenheter, tips och rekommendationer föräldrar emellan. Varje gruppträff lyfter ett nytt tema (se nedan) och introducerar en ny föräldrastrategi att testa hemma i den egna vardagen.

Individuella träffar med arbetsterapeut

De individuella träffarna är tänkta att erbjuda stöd och metoder som kan göra det lättare att få till nya föräldrastrategier i den egna vardagen och att hantera (minst) en utvald, utmanande vardagssituation tillsammans med sitt barn. Det kan till exempel handla om att utveckla sina metoder för struktur, rutiner, planering eller tidshantering.

Teman för gruppträffar

1.  Adhd i familjevardagen
2.  Föräldrars ork
3.  Fem gånger mer kärlek 
4.  Förbereda och uppmana
5.  Bevara eget lugn utåt
6.  Välja sina strider

Vem kan delta i utvärderingen?

Du som har:
– en egen adhd-diagnos (inklusive add)
– (minst) ett barn mellan 3 – 11 år som du vill arbeta för att stärka relation och minska konflikt med 
– möjlighet att delta i hela programmet (14 träffar plus uppföljning)

Nu när IPSA testas i forskning finns det ytterligare några kriterier för deltagande. Läs mer under rubrik ”Vem kan delta i utvärderingen” i dokumentet nedan (pdf).

Deltagarinformation 2021

Att delta i forskning

IPSA ges just nu bara inom ramen för forskning. Deltagare som inkluderas i studien kommer att (1) lottas till att gå IPSA antingen direkt (samma termin) eller ett halvår senare (terminen efter) och (2) ombes att fylla i formulär innan, under och efter programmet.

FRIVILLIGT DELTAGANDE

Du kan  just nu inte delta i IPSA utan att samtidigt delta i forskning. Deltagande är frivilligt – och kan avbrytas när som helst.

INSAMLING AV DATA

Vi kommer att be dig:
fylla i formulär med frågor om dig och din familj innan, under och efter IPSA  
– svara på frågor om vad du tycker om IPSA
– ge oss tillgång till din journal samt det utlåtande där din adhd-diagnos framgår
– ge oss möjlighet att skicka sms-påminnelser

LJUDUPPTAGNING

För att vi ska kunna hålla koll på att IPSA ges på rätt sätt, kommer ljudupptagningar att tas vid varje träff.

HANTERING AV INSAMLAD DATA

Sammanställning sker på gruppnivå, varpå inga uppgifter som går att koppla till enskilda individer kommer att synas. Formulär o.s.v. förvaras i separata forskningsjournaler. All information behandlas på korrekt sätt, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

ÖVRIGT

Besök bokas och journalförs enligt vårdens vanliga rutiner. Deltagande är kostnadsfritt. Vi har inga möjligheter att ersätta förlorad arbetsinkomst. Deltagare omfattas av vanlig patientförsäkring. 

DELTAGARINFORMATION

Du hittar mer detaljerad information om de villkor som gäller för deltagande i studien här nedan (länk till pdf):

Deltagarinformation 2021

IPSA-grupper 2022

Nästa omgång IPSA-grupper startar 2022! Anmäl intresse längre ner.

IPSA inleds med en individuell träff.  Därefter varvar vi gruppträffar och individuella träffar varannan vecka. Programmet består av 6 gruppträffar, 8 individuella träffar samt uppföljning. 

PLATS FÖR TRÄFFAR

Alla träffar äger rum på KIND, Gävlegatan 22 B, plan 8 i Stockholm.

Karta
INNAN PROGRAMSTART

Innan IPSA drar igång vill vi att deltagare kommer in till KIND för att få mer information om studiedeltagande, fylla i formulär, inkluderas och lottas till vår- eller höstgruppen.

GRUPPTRÄFFAR

Vi träffas i grupp varannan vecka, vanligen onsdagar 09.30-12.00.

INDIVIDUELLA TRÄFFAR

Bokas individuellt  varannan vecka, de veckor vi inte träffas i grupp. Träffarna kommer att ligga dagtid, vanligtvis på en onsdag, torsdag eller fredag. Flertalet träffar är 1 timme.

Vill du delta i utvärderingen av IPSA?

Nästa omgång IPSA-grupper startar 2022! 
Vill du vara med? Anmäl ditt intresse genom att maila oss. Vi startar rekryteringen redan nu i höst.

OBSERVERA
: Genom att maila oss namn och telefonnummer samtycker du till att vi (IPSA-projektet, Karolinska Institutet) behandlar dessa personuppgifter. Maila inga personliga eller på annat sätt känsliga uppgifter.

ipsaadhd@kbh.ki.se

Anmäl intresse via mail

Kontakt

Mail: ipsaadhd@kbh.ki.se

Besöksadress: 
KIND, 
Gävlegatan 22B, plan 8 
113 30 Stockholm

Karta

 

* flertalet bilder är hämtade från Pixabay.com