Förälder med adhd?

Har du minst ett barn 3-11 år? Vill du vara med och testa ett nytt föräldrastödsprogram? Läs mer om IPSA nedan!

Hjälp oss utveckla IPSA!

IPSA är ett nytt föräldrastödsprogram som vänder sig till föräldrar med egen adhd-diagnos. Vi vill veta vad föräldrar tycker om IPSA och om programmets olika delar. Vi vill veta om IPSA fokuserar på rätt saker, på rätt sätt – och vad som kan göras bättre.
 
Därför bjuder vi in föräldrar med egen adhd-diagnos att testa IPSA tillsammans med oss, inom ramen för en forskningsstudie.

Om IPSA

IPSA (Improving Parenting Skills – Adults with adhd) är ett nytt föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar som (1) har egen adhd-diagnos och som (2) vill arbeta för att stärka relation och kommunikation – samt minska risken för konflikt – med sitt/ett av sina barn mellan 3 – 11 år

Programmet består av 14 träffar, varav 6 i grupp samt uppföljning. Du som tidigare gått föräldrastödsprogram såsom KOMET eller ABC kommer att känna igen många av de föräldrastrategier som lyfts. De största skillnaderna är att IPSA (1) hela tiden väger in de ytterligare utmaningar adhd kan medföra i familjevardag och föräldraskap, (2) ges av psykolog och arbetsterapeut och (3) varvar grupptillfällen med individuella träffar med arbetsterapeut.

IPSA utvecklas vid Karolinska Institutet i samarbete med Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting.

Gruppträffar

Under gruppträffarna ges utrymme att diskutera erfarenheter, tips och rekommendationer föräldrar emellan. Varje gruppträff lyfter ett nytt tema (se nedan) och introducerar en ny föräldrastrategi att testa hemma i den egna vardagen.

Individuella träffar

De individuella träffarna med arbetsterapeut är tänkta att erbjuda stöd och metoder som kan göra det lättare att få till nya föräldrastrategier och annat du valt att arbeta med hemma, i din vardag. Det kan till exempel handla om att utveckla sina metoder för struktur, rutiner, överblick, planering, och/eller tidshantering.

Teman för gruppträffar

– adhd i familjevardagen
– föräldrars ork
– fem gånger mer kärlek 
– förbereda och uppmana
– bevara eget lugn utåt
– välja sina strider

Vem kan delta i utvärderingen?

Du som har:
– egen adhd-diagnos (alla former)
– (minst) ett barn som är 3 – 11 år som du vill arbeta för att stärka relation och minska konflikt med (OBS att det barn du vill fokusera på inte kan ha fyllt 12 år)
– möjlighet att delta i hela programmet (14 träffar plus uppföljning)

Nu när IPSA testas inom ramen för forskning finns det ytterligare några kriterier för att kunna delta. Läs mer under rubriken ”Vem kan delta i utvärderingen” i dokumentet nedan (pdf).

Deltagarinformation 2019

Att delta i forskning

IPSA ges just nu bara inom ramen för forskning. Nästa utvärdering är planerad till 2020. Deltagare kommer då att (1) lottas till att gå IPSA under antingen våren 2020 eller hösten 2020 och (2) ombes att fylla i formulär innan, under och efter programmet.

FRIVILLIGT DELTAGANDE

Du kan  just nu inte delta i IPSA utan att samtidigt delta i forskning. Men deltagande i program och studie är frivilligt – och kan avbrytas när som helst.

INSAMLING AV DATA

Vi kommer att be dig:
fylla i formulär med frågor om dig och din familj innan, under och efter programmet
– svara på frågor om vad du tycker om IPSA
– ge oss tillgång till din journal samt det utlåtande där din adhd-diagnos framgår
– ge oss möjlighet att skicka sms/påminnelser till din mobil

LJUDUPPTAGNING

För att vi ska kunna hålla koll på att programmet ges på rätt sätt, kommer ljudupptagningar att tas vid varje träff.

HANTERING AV INSAMLAD DATA

All information (formulär, ljudupptagningar o.s.v.) behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Forskningsdata förvaras i separata forskningsjournaler – och kodas innan den används. Sammanställning sker på gruppnivå.

ÖVRIGT

Besök bokas och journalförs på sedvanligt vis. Deltagande är kostnadsfritt. Vi har inga möjligheter att ersätta förlorad arbetsinkomst. Deltagare omfattas av vanlig patientförsäkring. 

DELTAGARINFORMATION

Du hittar mer detaljerad information om de villkor som gäller för deltagande i studien under 2019 här nedan (länk till pdf):

Deltagarinformation 2019

IPSA-grupper 2020


 2019 års IPSA-grupper är fulla. Nästa grupp startar 2020!

IPSA inleds med en individuell träff.  Därefter varvar vi gruppträffar och individuella träffar varannan vecka. Programmet består av 6 gruppträffar, 8 individuella träffar samt uppföljning. 

PLATS FÖR TRÄFFAR

Alla träffar äger rum på KIND, Gävlegatan 22 B, plan 8 i Stockholm.

Karta
INNAN PROGRAMSTART

Innan IPSA drar igång vill vi att deltagare kommer in till KIND för att få mer information om studiedeltagande, fylla i formulär, inkluderas och lottas till vår- eller höstgruppen.

GRUPPTRÄFFAR

Vi träffas i grupp varannan vecka, vanligen onsdagar 09.30-12.00.

INDIVIDUELLA TRÄFFAR

Bokas individuellt  varannan vecka, de veckor vi inte träffas i grupp. Träffarna kommer att ligga dagtid, vanligtvis på en onsdag, torsdag eller fredag. Flertalet träffar är 1 timme.

Vill du delta i utvärderingen av IPSA?

2019 års IPSA-grupper är fulla. Nästa omgång startar 2020! Deltagare kommer då att lottas till att gå IPSA antingen under våren 2020 eller hösten 2020.

Om du är intresserad av att delta 2020,
kan du skicka namn och telefonnummer till oss på mailadressen nedan.

OBSERVERA: Genom att maila oss namn och telefonnummer samtycker du till att vi (IPSA-projektet, Karolinska Institutet) behandlar dessa personuppgifter. Maila inga personliga eller på annat sätt känsliga uppgifter.

ipsaadhd@kbh.ki.se

Anmäl intresse via mail

Kontakt

Mail: ipsaadhd@kbh.ki.se

Maila oss!


Besöksadress:
 
KIND, 
Gävlegatan 22B, plan 8 
113 30 Stockholm

Karta